Khoa Cấp cứu

1. Quá trình hình thành và phát triển

  • Thời gian thành lập: ngày 25/7/2000, Bộ Y tế ra Quyết định số 2229/2000 QĐ-BYT cuả Bộ Trưởng Bộ Y tế Đỗ Nguyên Phương, quy định lại chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, Giám đốc Bệnh viện Nội tiết TW ban hành quyết định số 11/QĐ-BVNTTW ngày 14 tháng 01 năm 2002 thành lập khoa Hồi sức cấp cứu. Ngày 27/01/2011, Bộ Y tế ra Quyết định số 296/ QĐ-BYT cuả Bộ Trưởng Bộ Y tế Đỗ Nguyên Phương về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Căn cứ Quyết định này, Khoa Hồi sức Cấp cứu  có tên gọi là Khoa Cấp cứu.
  • Nguyên Lãnh đạo qua các thời kỳ:
   • TS.BS. Nguyễn Vinh Quang
   • BS CKI. Hà Thị Minh Ngọc
   • BSCKII. Bùi Thanh Huyền
   • ThS.BS. Nguyễn Trần Kiên
   • PGS.TS.BSCKII. Trần Thị Thanh Hóa

2. Nhân lực hiện tại

Tổng số cán bộ công nhân viên: Thạc sỹ: 02; bác sỹ: 06 (01 BS đang học CKII, 01 BS đang học CKI); Cử nhân điều dưỡng: 10; Điều dưỡng trung cấp: 03; Hộ lý: 01.

Lãnh đạo khoa:

  • BS. Trần Văn Đồng – Trưởng khoa Cấp cứu.
  • BS. Nguyễn Minh Tuấn – Phó Trưởng khoa Cấp cứu.
  • CNĐD. Nguyễn Mai Thanh – Điều dưỡng Trưởng khoa Cấp cứu.

3. Công tác chuyên môn

  • Tiếp nhận và điều trị mọi trường hợp người bệnh cấp cứu được chuyển tới  Bệnh viện, tham gia cấp cứu ngoại viện. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy trình, quy chế chuyên môn trong Bệnh viện. Nghiên cứu khoa học, tham gia đào tạo cán bộ, chỉ đạo tuyến về lĩnh vực Cấp cứu Nội tiết cho tuyến dưới.
  • Tập thể khoa đã không ngừng học tập nâng cao trình độ về Hồi sức cấp cứu để xử lý các tình huống khó trong công tác khám chữa bệnh tại khoa. Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao với tinh thần trách nhiệm và chuyên môn kỹ thuật cao nhất.
   • Số giường bệnh kế hoạch: 51 giường.
   • Số giường bệnh thực kê: 51 giường.

4. Thành tích

Tập thể:

  • Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 2016
  • Đạt Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm: 2012, 2014, 2016 do Bộ Y tế tặng.
  • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế các năm: 2005, 2010, 2012, 2013, 2014,

Cá nhân:

  • Nhiều cá nhân đã được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế, Công đoàn Y tế ngành, Giấy khen của Bệnh viện…