Phòng Chỉ đạo tuyến

Giới thiệu chung

  1. Quá trình hình thành và phát triển của phòng:

– Phòng Chỉ đạo tuyến được thành lập sớm cùng với quá trình hình thành và phát triển của Bệnh viện Nội tiết TW. Công việc được phân công từ thời kỳ đầu là Điều tra tình trạng bướu cổ các tỉnh miền núi phía Bắc trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ và trên toàn quốc sau ngày thống nhất đất nước; Tham mưu đường lối chiến lược, phương pháp phòng và điều trị các rối loạn do thiếu I ốt (CRLTI) trên toàn quốc.

– Giai đoạn 1991 – 2005: Triển khai chương trình Mục tiêu Quốc gia phòng chống CRLTI.

– Giai đọan 2006 – 2015: Xây dựng và triển khai Dự án Quốc gia phòng chống bệnh Đái tháo đường (ĐTĐ) & CRLTI, thực hiện Đề án 1816, Đề án Bệnh viện vệ tinh.

– Giai đoạn 2016 đến nay: Triển khai thực hiện Hoạt động phòng chống bệnh ĐTĐ & CRLTI, Đề án 1816, Bệnh viện Vệ tinh, Khám chữa bệnh từ xa.

2.Nhân lực hiện tại: 10 người.

– Lãnh đạo phòng:

+ Trưởng phòng: ThS.BS Đoàn Tuấn Vũ

+ Phó Trưởng phòng: BSCKI Nguyễn Quang Chúy.

– Nhân viên:

+ ThS: 06

+ BS YHDP: 01

+ CN: 01

+ KTV: 01.

3. Công tác chuyên môn

– Triển khai, quản lý, điều hành công tác chuyên môn phòng chống bệnh ĐTĐ & CRLTI cho các đơn vị mạng lưới thực hiện hoạt động tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

– Nghiên cứu khoa học, điều tra dịch tễ học lĩnh vực phòng chống bệnh ĐTĐ & CRLTI.

– Xây dựng kế hoạch, tổ chức chuyển giao kỹ thuật thuộc Đề án 1816, Bệnh viện vệ tinh, Khám chữa bệnh từ xa.

– Hợp tác với các đơn vị, tổ chức trong nước và quốc tế: Hội Nội tiết – Đái tháo đường Việt Nam, các viện Nghiên cứu, WHO, UNICEF, PATH…

4. Thành tích đạt được:

– Tập thể: 08 Bằng khen của Bộ Y tế về thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống bệnh ĐTĐ & CRLTI.

– Cá nhân: 30 Bằng khen của Bộ Y tế cho các cán bộ.

– Nhiều Giấy khen của Bệnh viện cho tập thể phòng và các cá nhân.