Phòng Chỉ đạo tuyến

Giới thiệu chung

1. Quá trình hình thành và phát triển

Phòng Chỉ đạo tuyến được thành lập sớm cùng với Bệnh viện Nội tiết. Công việc được phân công từ thời kỳ đầu hết sức quan trọng là điều tra cơ bản tình trạng bướu cổ các tỉnh miền núi phía Bắc trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, tại các tỉnh miền Trung và Tây nguyên và toàn quốc sau ngày thống nhất đất nước. Tham mưu đường lối chiến lược, phương pháp phòng và điều trị các rối loạn do thiếu I ốt (CRLTI) trên toàn quốc.

Giai đoạn 1991-2005: Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống CRLTI.

Giai đoạn 2006-2015: Xây dựng và triển khai Dự án quốc gia phòng chống bệnh đái tháo đường, thực hiện Đề án 1816, Bệnh viện Vệ tinh.

Giai đoạn 2016 tới nay: Triển khai thực hiện Hoạt động phòng chống bệnh đái tháo đường và CRLTI thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Y tế-Dân số, thực hiện Đề án 1816, Bệnh viện Vệ tinh.

– Nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ.

Nguyên Trưởng phòng Nguyên Phó phòng: Nguyên Phụ trách phòng:
BS. Nguyễn Viết Chi BS. Lê Kim Chiêng ThS Nguyễn Quốc Việt
BS. Lê Mỹ BS. Nguyễn Vinh Quang ThS Nguyễn Minh Hùng
BS. Nguyễn Chữ BS. Hoàng Kim Ước
BS. Nguyễn Thị Nga  

2. Nhân lực hiện tại (10 cán bộ)

Tổng số cán bộ công nhân viên: 10. Trong đó, thạc sỹ: 03; Bác sỹ: 02; Cử nhân: 05; Kỹ thuật viên: 01.

Lãnh đạo khoa:

 • Đoàn Tuấn Vũ:  Trưởng phòng .
 • BS CKI. Nguyễn Quang Chúy: Phó trưởng phòng.

3. Công tác chuyên môn

Triển khai, quản lý, điều hành công tác chuyên môn phòng chống bệnh đái tháo đường và CRLTI hệ thống các đơn vị mạng lưới tại 63 tỉnh/TP trên cả nước.

Triển khai đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn và quản lý dự án cho 63 đơn vị mạng lưới tuyến tỉnh trên toàn quốc.

Thực hiện Đề án 1816 cho các đơn vị tuyến tỉnh từ Quảng Bình trở ra.

Thực hiện Đề án Bệnh viện vệ tinh phạm vị đơn vị tuyến tỉnh miền Bắc.

4. Các kỹ thuật đang được áp dụng tại khoa

Xây dựng kế hoạch phòng chống đái tháo đường và CRLTI các giai đoạn và hàng năm, điều hành, hỗ trợ các đơn vị mạng lưới triển khai thực hiện dự án và công tác chuyên môn về Nội tiết-Đái tháo đường.

Nghiên cứu khoa học, điều tra dịch tễ học lĩnh vực phòng chống bệnh đái tháo đường và CRLTI.

Xây dựng kế hoạch, tổ chức chuyển giao kỹ thuật thuộc Đề án 1816, Đề án Bệnh viện vệ tinh.

Hợp tác đơn vị, tổ chức trong nước và quốc tế thực hiện nhiệm vụ: WHO, UNICEF, MRECK, PATH, Hội Nội tiết-ĐTĐ Việt Nam, các viện nghiên cứu…

4. Thành tích đạt được

Kết quả hoạt động chuyên môn:

 • Hàng năm, phòng Chỉ đạo tuyến luôn hoàn thành tốt các kế hoạch, nhiệm vụ do Bộ Y tế và Bệnh viện Nội tiết Trung ương giao.
 • Điều hành, kết nối, hỗ trợ các đơn vị mạng lưới trên toàn quốc hoàn thành các mục tiêu Chính phủ giao qua các giai đoạn 2005, 2015 và tiếp theo năm 2020.
 • Tổ chức tập huấn, tổng kết, triển khai kế hoạch toàn quốc hàng năm.
 • Hoàn thành, đóng góp 26 đề tài khoa học cấp cơ sở và cấp Bộ
 • Chuyển giao thành công 45 gói kỹ thuật cho các đơn vị y tế tuyến dưới.
 • Tổ chức sàng lọc trên 3 triệu đối tượng nguy cơ mắc đái tháo đường. Chuyển hướng sàng lọc chủ động tại các cơ sở y tế, quản lý bệnh đái tháo đường tại y tế tuyến xã/phường.
 • Cung ứng KIO3 cho hệ thống 75 đơn vị sản xuất muối I ốt trên toàn quốc tới năm 2016 góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
 • Thực hiện tốt các nhiệm vụ khác do Bộ Y tế và đơn vị chủ quản phân công.

Khen thưởng:

 • Tập thể: 05 Bằng khen của Bộ Y tế về thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Dự án phòng chống đái tháo đường và CRLTI.
 • Cá nhân: 18 Bằng khen của Bộ Y tế cho các cán bộ