Khoa Thận – Tiết niệu

 

  1. Tên khoa:

 Khoa Thận Tiết niệu

  1. Quá trình hình thành và phát triển của khoa Thận tiết niệu, Bệnh viện Nội tiết Trung ương.

2.1 Ngày thành lập khoa:

 Khoa  Nội Tiết 2 là tiền thân của khoa Thận tiết niệu được thành lập ngày 15 tháng 06 năm 2009 theo quyết định số 231/QĐ-BVNT.

Biên chế tổ chức: Ngày đầu thành lập, khoa có 7 nhân viên gồm 2 bác sỹ và 4 điều dưỡng như sau:

ThS.BS Nguyễn Minh Hùng: Trưởng khoa

BS Tôn Thất Kha

ĐD Nguyễn Thị Lộc: Điều dưỡng trưởng

ĐD Chu Thị Tân

ĐD Phạm Thị Thu Hương

ĐD Vũ Văn Trường

ĐD Trương Thị Hiền

Ngày đầu thành lập khoa cũng đã gặp rất nhiều khó khăn, cơ sở vật chất còn thiếu thốn, nơi làm việc chật hẹp. Qua quá trình làm việc, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy và Ban Giám đốc Bệnh viện, khoa đã hoạt động ổn định. Số lượng người bệnh đến với khoa ngày một đông, khoa đã có được sự tin tưởng của người bệnh  khi vào điều trị.

Ngày 09/04/2011, khoa Nội tiết 2 được đổi tên thành khoa Thận – Tiết niệu theo quyết định số 305/QĐ-BVNTTW. Biên chế cán bộ, tài sản, trang thiết bị của khoa được giữ nguyên trạng.

Sau khi cơ sở mới của Bệnh viện tại Tứ Hiệp – Thanh Trì hoàn thiện, khoa Thận tiết niệu đã triển khai thêm hoạt động điều trị nội trú tại cơ sở Tứ Hiệp vào ngày 23/03/2016 theo quyết định 345/QĐ-BVNTTW; triển khai kỹ thuật lọc máu tại đơn vị Thận nhân tạo-Khoa Thận Tiết niệu cơ sở Tứ Hiệp vào ngày 17/07/2015 theo quyết định số 698/QĐ-BVNTTW; triển khai lọc máu vào ngày 27/12/2016.

Hiện  nay, đơn vị Thận nhân tạo đã tiến hành lọc máu 3 ca/ngày và lọc ca 4 nếu có người bệnh cấp cứu cần lọc máu.

Giường thực kê: Cơ sở Tứ Hiệp: 55 giường

Cơ sở Thái Thịnh: 50 giường

Đơn vị Thận Nhân tạo: 17 giường

  1. Nhân lực hiện tại:

Lãnh đạo khoa:

TS.BS Nguyễn Minh Hùng: Trưởng khoa.

BSCKII  Nguyễn Thị Thu Hương: Phó Trưởng khoa.

BSCKII  Trần Tuấn Anh: Phó Trưởng khoa.

CNĐD  Nguyễn Thị Lộc: Điều dưỡng trưởng.

ThS.ĐD Phùng Thị Thêu: Phụ trách điều dưỡng trưởng.

ĐDCKI Vũ Văn Trường: Phụ trách điều dưỡng trưởng.

* Bác sỹ: 22 trong đó: 

– TS.BS: 2;  ThS.BSCKII: 3; ThS.BSNT: 5; ThS.BS: 2;  BSCKI: 1; BS: 9 

– Biên chế: 15 

– Hợp đồng: 07

* Điều dưỡng: 53 trong đó:

– ThS.ĐD: 1; ĐDCKI: 3; ĐDĐH: 16; ĐDCĐ: 33.                 

– Biên chế: 46  

– Hợp đồng: 07

* Hộ lý: 03

* Nhân viên kỹ thuật:  04

  1. Công tác chuyên môn

– Thực hiện nhiệm vụ khám, chữa bệnh, cấp cứu, tiếp nhận bệnh nhân điều trị nội trú, ngoại trú thuộc bệnh nội tiết và các bệnh rối loạn chuyển hóa khác cho đối tượng người bệnh cả người lớn và trẻ em; điều trị cho bệnh nhân có biến chứng thận và lọc máu. Tham gia khám chữa bệnh định kỳ và giám định pháp y khi được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

– Nghiên cứu và áp dụng những tiến bộ khoa học công nghệ vào công tác khám chữa bệnh, theo dõi bệnh nhân, nhằm đạt kết quả điều trị tốt, ngăn ngừa làm chậm sự tiến triển của bệnh.

– Nghiên cứu khoa học về bệnh nội tiết và các rối loạn chuyển hóa trong các lĩnh vực y tế và xã hội. Kết  hợp y học hiện đại với y học cổ truyền trong nghiên cứu khoa học nhằm tìm ra phương pháp chữa trị có hiệu quả, phù hợp với thực tế Việt Nam.

– Là cơ sở thực hành của các trường đại học, cao đẳng y dược, tham gia đào tạo các cán bộ có trình độ cao đẳng, đại học, sau đại học; đào tạo lại, đào tạo bổ sung và cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn trong lĩnh vực nội tiết và các rối loạn chuyển hóa.

– Phối hợp với các viện chuyên khoa, các bệnh viện trong toàn quốc, với chuyên ngành khác nhau trong công tác nghiên cứu và đào tạo, trong hoạt động chuyên môn.

– Các cán bộ trong khoa luôn có nhiều cố gắng trong học tập nâng cao trình độ chuyên môn. Khoa đang có 4 bác sỹ và 1 điều dưỡng học sau đại học, 3 điều dưỡng học đại học.

  1. Thành tích đạt được:

Tập thể: Bằng khen của Bộ trưởng bộ Y tế năm 2022

Cá nhân: Nhiều cá nhân được nhận giấy khen của bệnh viện

– TS Nguyễn Minh Hùng: Bằng khen của Bộ trưởng bộ Y tế năm 2016

Bằng khen của Công đoàn ngành Y tế năm 2016

Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2021

Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2022

– BSCKII Nguyễn Thị Thu Hương: Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2021

– BSCKII Nguyễn Thị Lựu: Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2021

– ThS.BS Bùi Thị Quỳnh: Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2021

Bằng khen của Công đoàn ngành Y tế năm 2021

– BS Vũ Hữu Tài: Bằng khen của Bộ trưởng bộ Y tế năm 2021

– BS Mai Huyền Trang: Bằng khen của Bộ trưởng bộ Y tế năm 2021

– ĐD Đặng Thị Nhung: Bằng khen của Bộ trưởng bộ Y tế năm 2021

– ĐD Đinh Thị Khánh Chi: Bằng khen của Bộ trưởng bộ Y tế năm 2021

– ĐD Vũ Thị Thắm: Bằng khen của Bộ trưởng bộ Y tế năm 2021

– ĐD Phạm Thị Hồng Duyên: Bằng khen của Bộ trưởng bộ Y tế năm 2021

– ĐD Trần Thị Minh Nguyệt: Bằng khen của Bộ trưởng bộ Y tế năm 2021

– ĐD Nguyễn Thị Huyền: Bằng khen của Bộ trưởng bộ Y tế năm 2021

– ĐD Phạm Văn Đức: Bằng khen của Bộ trưởng bộ Y tế năm 2021

– ĐD Hồ Thị Loan: Bằng khen của Bộ trưởng bộ Y tế năm 2021

– ĐD Phùng Thị Thêu: Giấy khen của Hội Điều dưỡng TP Hà Nội năm 2020

– ĐD Nguyễn Thị Lộc: Giấy khen của Hội Điều dưỡng TP Hà Nội năm 2020

– BS Vũ Quang Huy: Bằng khen của BCH TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2022.