Khoa Khám bệnh

1. Quá trình hình thành và phát triển

  • Thời gian thành lập: Khoa Khám bệnh ra đời ngay từ ngày đầu thành lập Bệnh viện vào năm 1969 với chức năng, nhiệm vụ là khám và điều trị ngoại trú với 4 dãy nhà cấp 4.
  • Lãnh đạo khoa qua các thời kỳ: Phụ trách Phòng khám lúc bấy giờ là BS. Nguyễn Thị Thanh Vân.
  • Các Trưởng khoa đã làm việc tại Phòng Khám qua các thời kỳ:
   • Nguyễn Đình Thanh: Nguyên Trưởng khoa
   • CKII. Nguyễn Đình Tâm: Nguyên Trưởng khoa
   • Các BS đã làm việc tại Phòng Khám qua các thời kỳ:
   • Phạm Thị Chuông
   • Doãn Thị Khánh
   • Bùi Bích Cẩm
   • Phùng Thu Hà
   • Đào Đắc Quyền
   • Hoàng Kim Thanh
   • Nguyễn Thị Nga
   • Nguyễn Thị Ngân

2. Nhân lực hiện tại

Tổng số cán bộ công nhân viên Khoa Khám bệnh hai cơ sở bao gồm: 30 người. Trong đó: BSCKI: 01; Thạc sỹ: 02; 01 cử nhân điều dưỡng: 01; Điều dưỡng: 24; Hộ lý: 02.

Lãnh đạo khoa:

  • Trưởng khoa: BS.CKII. Phạm Thị Thúy
  • ĐD trưởng: Phạm Thị Kim Chung – Phụ trách cơ sở Tứ Hiệp
  • ĐD trưởng: Nguyễn Thị Hải Yến – phụ trách cơ sở Thái Thịnh

3. Công tác chuyên môn

  • Khoa khám bệnh tổ chức thực hiện khám bệnh và điều trị ngoại trú.
  • Đón tiếp và hướng dẫn bệnh nhân vào viện điều trị nội trú.
  • Lưu trữ hồ sơ bệnh án ngoại trú.
  • Tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học.
  • Tham gia trực chuyên môn, nâng cao tay nghề tại các khoa lâm sàng.
  • Từ tháng 3/2015, được sự đồng ý của Đảng ủy, BGĐ khoa Khám bệnh đã triển khai dịch vụ khám chọn bác sỹ và đưa người bệnh đi làm xét nghiệm. Sau khi triển khai dịch vụ, lượng bệnh nhân khám tăng, chất lượng khám bệnh cũng ngày càng được nâng cao.

4. Thành tích

Tập thể:

  • Bằng khen của bộ y tế “ Đã có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch y tế” các năm 2014, 2015, 2017.
  • Bộ trưởng bộ Y tế tặng bằng khen “ Tập thể lao động xuất sắc” các năm 2014, 2015, 2017.
  • Giấy khen của Giám đốc bệnh viện Nội tiết các năm 2014, 2015, 2016, 2017,2018.
  • Khoa đã đạt giải nhất trong hội diễn văn nghệ quần chúng năm 2016.

Cá nhân:

  • Được bộ y tế tặng bằng khen đạt danh hiệu “ chiến sĩ thi đua”
  • Đạt giải ba hội thi Điều dưỡng thanh lịch năm 2018 và giải khuyến khích năm 2016.
  • Nhiều cá nhân được tặng bằng khen của Bộ y tế và giấy khen của bệnh viện.
  • 100% cá nhân đạt danh hiệu lao động giỏi nhiều năm liền.
BS.CKII Phạm Thị Thúy

BS.CKII Phạm Thị Thúy

Trưởng khoa Khám bệnh