Phòng Hành chính quản trị

Giới thiệu chung

1.Tên phòng: Phòng Hành chính Quản trị

2. Quá trình thành lập và phát triển

– Thời gian thành lập: Phòng Hành chính Quản trị được tách từ Phòng Tổ chức Hành chính và Phòng Quản trị vật tư  – Trang thiết bị Y tế Bệnh viện Nội tiết theo Quyết định số 306/QĐ-BVNT ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Giám đốc Bệnh viện Nội tiết.

– Hiện tại Phòng Hành chính Quản trị có 45 cán bộ tại 2 cơ sở Tứ Hiệp và Thái Thịnh, trong đó có 03 Thạc sỹ kinh tế, 11 Cử nhân đại học, 11 nhân viên kỹ thuật, 03 nhân viên phục vụ, 11 nhân viên ngoại cảnh, 06 lái xe.

– Lãnh đạo phòng bao gồm:

01 Trưởng phòng: ThS Phạm Nguyên Anh

02 Phó Trưởng phòng: Kỹ sư Đỗ Đình Cương, ThS Trần Thị Thanh.

3. Công tác chuyên môn.

Phòng Hành chính Quản trị có nhiệm vụ lập kế hoạch cung ứng vật tư, trang thiết bị thông dụng cho các khoa phòng, tổ chức mua sắm đấu thầu theo đúng quy định pháp luật;

Tổ chức tốt công tác quản lý có hệ thống các công văn đi và đến của Bệnh viện, hệ thống bảo quản lưu trữ hồ sơ theo quy định; Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của Bệnh viện;

Kiểm tra, bảo quản, sử dụng, vận hành các máy móc, thiết bị thông dụng thuộc phạm vi Phòng quản lý;

Quản lý tài sản của Bệnh viện; Tổ chức chỉ đạo và thực hiện công tác vận chuyển trong và ngoài Bệnh viện, sử dụng hợp lý, có hiệu quả các phương tiện vận chuyển của Bệnh viện;

Cung cấp đầy đủ điện, nước sạch; Đảm bảo vệ sinh môi trường cảnh quan Bệnh viện;

Nghiên cứu xây dựng định mức vật tư tiêu hao văn phòng phẩm; Kiểm tra đôn đốc sử dụng hợp lý, hiệu quả;

Tham mưu lãnh đạo công tác sửa chữa, xây dựng, phát triển cơ sở vật chất Bệnh viện.

4. Kết quả và thành tích đạt được

          Tập thể phòng Hành chính Quản trị luôn đoàn kết, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tích cực hưởng ứng, nhiệt tình tham gia các tổ chức quần chúng và mọi phong trào thi đua.

          Năm 2012, 2013, 2019, phòng Hành chính Quản trị được Bộ trưởng Bộ Y tế tặng bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch y tế.