Phòng Hành chính quản trị

Giới thiệu chung

1. Quá trình hình thành và phát triển

Thời gian thành lập: Phòng Hành chính – Quản trị được tách từ Phòng Tổ chức Hành chính và Phòng Quản trị vật tư – Trang thiết bị y tế Bệnh viện Nội tiết theo Quyết định số 306/QĐ-BVNT ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Giám Đốc Bệnh viện Nội tiết.

2. Nhân lực hiện tại

Hiện tại Phòng Hành chính Quản trị có 35 cán bộ tại 2 cơ sở Tứ Hiệp và Thái Thịnh, trong đó có 02 kỹ sư, 05 đại học, 01 trung cấp văn thư, 11 nhân viên kỹ thuật, 03 nhân viên phục vụ, 13 nhân viên ngoại cảnh.

  • Trưởng phòng: Kỹ sư Phạm Nguyên Anh
  • Phó Trưởng phòng: Cử nhân Trần Thu Trang
  • Phó Trưởng phòng: Kỹ sư Đỗ Đình Cương

3. Công tác chuyên môn

Phòng Hành chính – Quản trị là phòng nghiệp vụ dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ hoạt động về công tác hành chính, quản trị trong Bệnh viện.

Phòng có nhiệm vụ lập kế hoạch cung ứng vật tư, trang thiết bị thông dụng cho các khoa phòng; Tổ chức tốt công tác quản lý có hệ thống các công văn đi và đến của bệnh viện, hệ thống bảo quản lưu trữ hồ sơ theo quy định; Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của Bệnh viện; Kiểm tra, bảo quản, sử dụng, vận hành các máy móc, thiết bị thông dụng thuộc phạm vi phòng quản lý; Quản tài sản của bệnh viện; Tổ chức chỉ đạo và thực hiện công tác vận chuyển trong và ngoài bệnh viện, sử dụng hợp lí, có hiệu quả các phương tiện vận chuyển của bệnh viện; Cung cấp đầy đủ điện nước sạch; Đảm bảo vệ sinh môi trường cảnh quan bệnh viện; nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao vật tư thông dụng; Kiểm tra đôn đốc sử dụng hợp lý, hiệu quả; tham mưu lãnh đạo công tác xây dựng, phát triển cơ sở vật chất bệnh viện…. 

4. Thành tích đạt được

  • Tập thể: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế năm 2012
  • Cá nhân: Bộ trưởng Bộ Y tế tặng bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch y tế năm 2013