Giới thiệu chung

1. Tên phòng: Phòng Kế hoạch tổng hợp

2. Quá trình hình thành và phát triển

Ngay từ khi thành lập Bệnh viện Nội tiết 16/9/1969, phòng KHTH đã được thành lập với tên gọi là Tổ Y vụ, tới năm 1992 đổi tên thành Phòng Kế hoạch Tổng hợp.

– Lãnh đạo phòng KHTH qua các thời kỳ bao gồm:

  1. Ý. Nguyễn Đức Phái
  2. BS. Tạ Huy Bích
  3. BS Phạm Gia Thưởng
  4. BS Lâm Đình Phúc
  5. BS Nguyễn Đình Tâm
  6. BS Đặng Tuấn Thanh
  7. BS Nguyễn Vinh Quang
  8. BS Phạm Văn Choang

3. Nhân lực hiện tại

Tổng số cán bộ công nhân viên: 19.

Trong đó: BSCKII: 02; BSCKI: 01; BS: 05; Điều dưỡng: 07; KTV: 01; CNKT:01;  CNBHXH: 01;  Văn thư: 01.

– Lãnh đạo phòng:

 • Trần Văn Bông: Trưởng phòng KHTH kiêm phó trưởng khoa Phẫu thuật Tuyến Giáp.
 • Nguyễn Thị Hồ Lan: Trưởng khoa Nội chung, kiêm phó trưởng phòng KHTH
 • Trần Thị Thu Hằng: Phó trưởng phòng KHTH

4. Công tác chuyên môn

Phòng KHTH là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về:

 • Kế hoạch hoạt động của các khoa phòng
 • Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện qui chế Bệnh viện
 • Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn Bệnh viện

5. Thành tích đạt được

– Tập thể:

Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc các năm: 2008, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017.

Bằng khen tập thể lao động xuất sắc các năm: 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017.

– Cá nhân:

BSCKII. Trần Văn Bông

 • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế năm: 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018.
 • Chiến sỹ thi đua cấp Bộ năm 2017.
 • Bằng khen của Thủ tướng chính phủ năm 2019.
 • Bằng khen của Công đoàn Y tế Việt Nam năm: 2014, 2016, 2017.