Cận cảnh các ca mổ được thực hiện trong ngày đầu năm mới tại Bệnh viện Nội tiết …

Ngày đăng: 28/02/2022