Lịch khám bệnh

843 07/12/2023, 11:55 (GMT+7)

Lịch khám chữa bệnh – ngày 24/11/2023

Khoa khám bệnh

TS. BS Nguyễn Thanh Xuân

07:00 – 15:30

TS. BS Nguyễn Thanh Xuân

07:00 – 15:30

Khoa nội tiết sinh sản

TS. BS Nguyễn Thanh Xuân

07:00 – 15:30

TS. BS Nguyễn Thanh Xuân

07:00 – 15:30

Khoa nội tiết

TS. BS Nguyễn Thanh Xuân

07:00 – 15:30

TS. BS Nguyễn Thanh Xuân

07:00 – 15:30

TS. BS Nguyễn Thanh Xuân

07:00 – 15:30

TS. BS Nguyễn Thanh Xuân

07:00 – 15:30

TS. BS Nguyễn Thanh Xuân

07:00 – 15:30

TS. BS Nguyễn Thanh Xuân

07:00 – 15:30

Khoa ngoại chung

TS. BS Nguyễn Thanh Xuân

07:00 – 15:30

TS. BS Nguyễn Thanh Xuân

07:00 – 15:30

TS. BS Nguyễn Thanh Xuân

07:00 – 15:30

TS. BS Nguyễn Thanh Xuân

07:00 – 15:30

TS. BS Nguyễn Thanh Xuân

07:00 – 15:30

Khoa phẫu thuật tuyến giáp

TS. BS Nguyễn Thanh Xuân

07:00 – 15:30

TS. BS Nguyễn Thanh Xuân

07:00 – 15:30

Khoa Điều trị theo yêu cầu

TS. BS Nguyễn Thanh Xuân

07:00 – 15:30

Khoa Thận – Tiết niệu

TS. BS Nguyễn Thanh Xuân

07:00 – 15:30

TS. BS Nguyễn Thanh Xuân

07:00 – 15:30

TS. BS Nguyễn Thanh Xuân

07:00 – 15:30

TS. BS Nguyễn Thanh Xuân

07:00 – 15:30

TS. BS Nguyễn Thanh Xuân

07:00 – 15:30

Khoa tim mạch và RLCH

TS. BS Nguyễn Thanh Xuân

07:00 – 15:30

TS. BS Nguyễn Thanh Xuân

07:00 – 15:30

TS. BS Nguyễn Thanh Xuân

07:00 – 15:30

TS. BS Nguyễn Thanh Xuân

07:00 – 15:30