Thư mờI: vv cung cấp báo giá cho gói thầu vật tư khoa nộI tiết sinh sản

244 12/12/2023, 8:00 (GMT+7)

Link đầy đủ:

https://drive.google.com/file/d/1hCOH6x59Fm730rchUroWNUa1X0W2yO7W/view?usp=drive_link

🏥 Cơ sở: Nguyễn Bồ (ngõ 215 Ngọc Hồi) – Tứ Hiệp – Thanh Trì – Hà Nội

🏥 Cơ sở: Thịnh Quang – Đống Đa – Hà Nội

📞 Số máy tổng đài bệnh viện: 19008219

📞 Số máy công tác: (0246) 2885158

Website: https://benhviennoitiet.vn