THƯ MỜI: VV CUNG CẤP BÁO GIÁ CHO GÓI THẦU CUNG CẤP VẬT TƯ KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN

263 01/11/2023, 8:00 (GMT+7)

LInk đầy đủ:

https://drive.google.com/file/d/1OpQNhq5DVBCIdSvLhZR-wVueWG0D6Ppu/view?usp=sharing

🏥 Cơ sở: Nguyễn Bồ (ngõ 215 Ngọc Hồi) – Tứ Hiệp – Thanh Trì – Hà Nội

🏥 Cơ sở: Thịnh Quang – Đống Đa – Hà Nội

📞 Số máy tổng đài bệnh viện: 19008219

📞 Số máy công tác: (0246) 2885158

Website: https://benhviennoitiet.vn