Đoàn chuyên gia Singapore tới thăm quan và làm việc tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương

06/01/2024