Thư mời: vv cung cấp báo giá gói thầu thuê dịch vụ công nghệ thông tin bệnh viện (HIS)

180 10/01/2024, 16:23 (GMT+7)

Link đầy đủ: 

https://drive.google.com/file/d/1dgniRJQ1sULAzHXDUrNzZGrcLf5xyC7y/view

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *