BS.CKI Bùi Chiến Thắng

Phó Trưởng khoa Y học cổ truyền

hoạt động chuyên ngành

Trình độ: Bác sỹ chuyên khoa I

Vị trí quản lý: Phó Trưởng khoa Y học cổ truyền

Số năm kinh nghiệm:

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA Y TẾ

TS.BS Phan Hoàng Hiệp

TS.BS Phan Hoàng Hiệp

Phó Trưởng khoa Y học cổ truyền

PGS.TS.BS Phan Hướng Dương

PGS.TS.BS Phan Hướng Dương

Phó Trưởng khoa Y học cổ truyền

TS.BS Phạm Thúy Hường

TS.BS Phạm Thúy Hường

Phó Trưởng khoa Y học cổ truyền

PGS.TS  Đỗ Trung Quân

PGS.TS Đỗ Trung Quân

Phó Trưởng khoa Y học cổ truyền