PGS.TS Đỗ Trung Quân

Chủ tịch hội Nội tiết - Đái tháo đường Hà Nội

hoạt động chuyên ngành

Trình độ: Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Vị trí quản lý: Chủ tịch hội Nội tiết - Đái tháo đường Hà Nội

Số năm kinh nghiệm:

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA Y TẾ

AHLĐ.TTND.PGS.TS Trần Ngọc Lương

AHLĐ.TTND.PGS.TS Trần Ngọc Lương

Nguyên Bí thư Đảng ủy - nguyên Giám đốc Bệnh viện

TS.BS Phan Hoàng Hiệp

TS.BS Phan Hoàng Hiệp

Giám đốc Bệnh viện

PGS.TS.BS Phan Hướng Dương

PGS.TS.BS Phan Hướng Dương

Phó Giám đốc Bệnh viện

TS.BS Phạm Thúy Hường

TS.BS Phạm Thúy Hường

Phó Giám đốc Bệnh viện

BS.CKII Phạm Thị Thúy

BS.CKII Phạm Thị Thúy

Trưởng khoa Điều trị theo yêu cầu