PGS.TS Đỗ Trung Quân

Chủ tịch hội Nội tiết - Đái tháo đường Hà Nội

hoạt động chuyên ngành

Trình độ: Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Vị trí quản lý: Chủ tịch hội Nội tiết - Đái tháo đường Hà Nội

Số năm kinh nghiệm:

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA Y TẾ

AHLĐ.TTND.PGS.TS Trần Ngọc Lương

AHLĐ.TTND.PGS.TS Trần Ngọc Lương

Chủ tịch hội Nội tiết - Đái tháo đường Hà Nội

TS.BS Phan Hoàng Hiệp

TS.BS Phan Hoàng Hiệp

Chủ tịch hội Nội tiết - Đái tháo đường Hà Nội

PGS.TS.BS Phan Hướng Dương

PGS.TS.BS Phan Hướng Dương

Chủ tịch hội Nội tiết - Đái tháo đường Hà Nội

TS.BS Phạm Thúy Hường

TS.BS Phạm Thúy Hường

Chủ tịch hội Nội tiết - Đái tháo đường Hà Nội

BS.CKII Phạm Thị Thúy

BS.CKII Phạm Thị Thúy

Chủ tịch hội Nội tiết - Đái tháo đường Hà Nội