BS.CKII Phạm Thị Thúy

Trưởng khoa Khám bệnh

hoạt động chuyên ngành

Trình độ: Bác sỹ chuyên khoa II

Vị trí quản lý: Trưởng khoa Khám bệnh

Số năm kinh nghiệm: 37 năm