TS.BS Phạm Thúy Hường

Phó Giám đốc Bệnh viện

hoạt động chuyên ngành

Trình độ: Tiến sỹ, bác sỹ

Vị trí quản lý: Phó Giám đốc Bệnh viện

Số năm kinh nghiệm: 37 năm

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA Y TẾ