PGS.TS.BS Phan Hướng Dương

Phó Giám đốc Bệnh viện

hoạt động chuyên ngành

Trình độ: Phó giáo sư, Tiến sỹ, bác sỹ

Vị trí quản lý: Phó Giám đốc Bệnh viện

Số năm kinh nghiệm:

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA Y TẾ