AHLĐ.TTND.PGS.TS Trần Ngọc Lương

Nguyên Bí thư Đảng ủy - nguyên Giám đốc Bệnh viện

hoạt động chuyên ngành

Trình độ: Anh hùng lao động, Thầy thuốc nhân dân, Phó giáo sư, Tiến sỹ

Vị trí quản lý: Nguyên Bí thư Đảng ủy - nguyên Giám đốc Bệnh viện

Số năm kinh nghiệm:

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA Y TẾ

TS.BS Phan Hoàng Hiệp

TS.BS Phan Hoàng Hiệp

Nguyên Bí thư Đảng ủy - nguyên Giám đốc Bệnh viện

PGS.TS.BS Phan Hướng Dương

PGS.TS.BS Phan Hướng Dương

Nguyên Bí thư Đảng ủy - nguyên Giám đốc Bệnh viện

TS.BS Phạm Thúy Hường

TS.BS Phạm Thúy Hường

Nguyên Bí thư Đảng ủy - nguyên Giám đốc Bệnh viện

PGS.TS  Đỗ Trung Quân

PGS.TS Đỗ Trung Quân

Nguyên Bí thư Đảng ủy - nguyên Giám đốc Bệnh viện

BS.CKII Phạm Thị Thúy

BS.CKII Phạm Thị Thúy

Nguyên Bí thư Đảng ủy - nguyên Giám đốc Bệnh viện