BS.CKII Đỗ Văn Kỳ

Phó Trưởng khoa Khám bệnh

hoạt động chuyên ngành

Trình độ: Bác sỹ chuyên khoa II

Vị trí quản lý: Phó Trưởng khoa Khám bệnh

Số năm kinh nghiệm:

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA Y TẾ