BS. CKII Lê Thị Thanh Vân

Khoa Điều trị ban ngày

hoạt động chuyên ngành

Trình độ: Bác sỹ chuyên khoa II

Vị trí quản lý: Khoa Điều trị ban ngày

Số năm kinh nghiệm: