BS.CKI Nguyễn Công Bình

Phó Trưởng khoa Cấp cứu

hoạt động chuyên ngành

Trình độ: Bác sỹ chuyên khoa II

Vị trí quản lý: Phó Trưởng khoa Cấp cứu

Số năm kinh nghiệm:

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA Y TẾ