BS.CKII Nguyễn Hồng Hạnh

Trưởng khoa Nội tiết

hoạt động chuyên ngành

Trình độ: Bác sỹ chuyên khoa II

Vị trí quản lý: Trưởng khoa Nội tiết

Số năm kinh nghiệm: