BS.CKII Nguyễn Thị Hồ Lan

Trưởng khoa Nội chung

hoạt động chuyên ngành

Trình độ:

Vị trí quản lý: Trưởng khoa Nội chung

Số năm kinh nghiệm: