BS.CKII Phạm Bá Tuân

Phó Trưởng khoa Ngoại chung

hoạt động chuyên ngành

Trình độ:

Vị trí quản lý: Phó Trưởng khoa Ngoại chung

Số năm kinh nghiệm:

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA Y TẾ