BS. CKII Phạm Quyết Thắng

Trưởng phòng KHTH - PTK. Phẫu thuật tuyến giáp

hoạt động chuyên ngành

Trình độ:

Vị trí quản lý: Trưởng phòng KHTH - PTK. Phẫu thuật tuyến giáp

Số năm kinh nghiệm:

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA Y TẾ

AHLĐ.TTND.PGS.TS Trần Ngọc Lương

AHLĐ.TTND.PGS.TS Trần Ngọc Lương

Trưởng phòng KHTH - PTK. Phẫu thuật tuyến giáp

TS.BS Phan Hoàng Hiệp

TS.BS Phan Hoàng Hiệp

Trưởng phòng KHTH - PTK. Phẫu thuật tuyến giáp

PGS.TS.BS Phan Hướng Dương

PGS.TS.BS Phan Hướng Dương

Trưởng phòng KHTH - PTK. Phẫu thuật tuyến giáp

TS.BS Phạm Thúy Hường

TS.BS Phạm Thúy Hường

Trưởng phòng KHTH - PTK. Phẫu thuật tuyến giáp

PGS.TS  Đỗ Trung Quân

PGS.TS Đỗ Trung Quân

Trưởng phòng KHTH - PTK. Phẫu thuật tuyến giáp