BS. CKII Phạm Tấn Đức

Phụ trách Phó Trưởng khoa Phẫu thuật tuyến giáp

hoạt động chuyên ngành

Trình độ:

Vị trí quản lý: Phụ trách Phó Trưởng khoa Phẫu thuật tuyến giáp

Số năm kinh nghiệm:

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA Y TẾ

AHLĐ.TTND.PGS.TS Trần Ngọc Lương

AHLĐ.TTND.PGS.TS Trần Ngọc Lương

Phụ trách Phó Trưởng khoa Phẫu thuật tuyến giáp

TS.BS Phan Hoàng Hiệp

TS.BS Phan Hoàng Hiệp

Phụ trách Phó Trưởng khoa Phẫu thuật tuyến giáp

PGS.TS.BS Phan Hướng Dương

PGS.TS.BS Phan Hướng Dương

Phụ trách Phó Trưởng khoa Phẫu thuật tuyến giáp

TS.BS Phạm Thúy Hường

TS.BS Phạm Thúy Hường

Phụ trách Phó Trưởng khoa Phẫu thuật tuyến giáp

PGS.TS  Đỗ Trung Quân

PGS.TS Đỗ Trung Quân

Phụ trách Phó Trưởng khoa Phẫu thuật tuyến giáp