BS Nguyễn Bảo Hiền

Phó phòng Kế hoạch tổng hợp

hoạt động chuyên ngành

Trình độ: Bác sỹ

Vị trí quản lý: Phó phòng Kế hoạch tổng hợp

Số năm kinh nghiệm:

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA Y TẾ

AHLĐ.TTND.PGS.TS Trần Ngọc Lương

AHLĐ.TTND.PGS.TS Trần Ngọc Lương

Nguyên Bí thư Đảng ủy - nguyên Giám đốc Bệnh viện

PGS.TS  Đỗ Trung Quân

PGS.TS Đỗ Trung Quân

Chủ tịch hội Nội tiết - Đái tháo đường Hà Nội