ThS.BS Đặng Thị Mai Trang

Trưởng khoa Chăm sóc bàn chân

hoạt động chuyên ngành

Trình độ: Thạc sĩ

Vị trí quản lý: Trưởng khoa Chăm sóc bàn chân

Số năm kinh nghiệm:

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA Y TẾ