ThS.BS Đỗ Gia Nam

Phó Trưởng khoa Nội tiết

hoạt động chuyên ngành

Trình độ: Thạc sỹ

Vị trí quản lý: Phó Trưởng khoa Nội tiết

Số năm kinh nghiệm:

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA Y TẾ