ThS.BS Hoàng Văn Kiên

Khoa Nội chung

hoạt động chuyên ngành

Trình độ: Thạc sĩ

Vị trí quản lý: Khoa Nội chung

Số năm kinh nghiệm: