TS.BS Lâm Mỹ Hạnh

Phụ trách Phó Trưởng khoa Đái tháo đường

hoạt động chuyên ngành

Trình độ: Tiến sỹ

Vị trí quản lý: Phụ trách Phó Trưởng khoa Đái tháo đường

Số năm kinh nghiệm:

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA Y TẾ

AHLĐ.TTND.PGS.TS Trần Ngọc Lương

AHLĐ.TTND.PGS.TS Trần Ngọc Lương

Phụ trách Phó Trưởng khoa Đái tháo đường

TS.BS Phan Hoàng Hiệp

TS.BS Phan Hoàng Hiệp

Phụ trách Phó Trưởng khoa Đái tháo đường

PGS.TS.BS Phan Hướng Dương

PGS.TS.BS Phan Hướng Dương

Phụ trách Phó Trưởng khoa Đái tháo đường

TS.BS Phạm Thúy Hường

TS.BS Phạm Thúy Hường

Phụ trách Phó Trưởng khoa Đái tháo đường

PGS.TS  Đỗ Trung Quân

PGS.TS Đỗ Trung Quân

Phụ trách Phó Trưởng khoa Đái tháo đường