ThS.BS Ngô Văn Bằng

Phó Trưởng khoa Ngoại Chung

hoạt động chuyên ngành

Trình độ: Thạc sĩ

Vị trí quản lý: Phó Trưởng khoa Ngoại Chung

Số năm kinh nghiệm:

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA Y TẾ