ThS.BS Nguyễn Mạnh Hà

Phó Trưởng khoa Nội chung

hoạt động chuyên ngành

Trình độ: Thạc sĩ

Vị trí quản lý: Phó Trưởng khoa Nội chung

Số năm kinh nghiệm:

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA Y TẾ