BS.CKII Nguyễn Minh Tuấn

Phó Trưởng khoa Cấp cứu

hoạt động chuyên ngành

Trình độ: Thạc sĩ

Vị trí quản lý: Phó Trưởng khoa Cấp cứu

Số năm kinh nghiệm:

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA Y TẾ