ThS.BS Nguyễn Ngọc Thiện

Phó Trưởng khoa Chăm sóc bàn chân

hoạt động chuyên ngành

Trình độ: Thạc sỹ, bác sỹ

Vị trí quản lý: Phó Trưởng khoa Chăm sóc bàn chân

Số năm kinh nghiệm:

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA Y TẾ

TS.BS Phan Hoàng Hiệp

TS.BS Phan Hoàng Hiệp

Phó Trưởng khoa Chăm sóc bàn chân

PGS.TS.BS Phan Hướng Dương

PGS.TS.BS Phan Hướng Dương

Phó Trưởng khoa Chăm sóc bàn chân

TS.BS Phạm Thúy Hường

TS.BS Phạm Thúy Hường

Phó Trưởng khoa Chăm sóc bàn chân

PGS.TS  Đỗ Trung Quân

PGS.TS Đỗ Trung Quân

Phó Trưởng khoa Chăm sóc bàn chân