ThS.BS Nguyễn Quỳnh Mai

Khoa Điều trị Kỹ thuật cao

hoạt động chuyên ngành

Trình độ: Thạc sĩ

Vị trí quản lý: Khoa Điều trị Kỹ thuật cao

Số năm kinh nghiệm:

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA Y TẾ