ThS.BS Nguyễn Thị Quỳnh

Khoa Thận - Tiết niệu

hoạt động chuyên ngành

Trình độ: Thạc sỹ

Vị trí quản lý: Khoa Thận - Tiết niệu

Số năm kinh nghiệm: