ThS.BS Nguyễn Thị Tâm

Khoa Thận - Tiết niệu

hoạt động chuyên ngành

Trình độ: Thạc sĩ

Vị trí quản lý: Khoa Thận - Tiết niệu

Số năm kinh nghiệm: