TS.BS Nguyễn Thu Hiền

Trưởng khoa Điều trị ban ngày

hoạt động chuyên ngành

Trình độ: Tiến sỹ

Vị trí quản lý: Trưởng khoa Điều trị ban ngày

Số năm kinh nghiệm:

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA Y TẾ

TS.BS Phan Hoàng Hiệp

TS.BS Phan Hoàng Hiệp

Trưởng khoa Điều trị ban ngày

PGS.TS.BS Phan Hướng Dương

PGS.TS.BS Phan Hướng Dương

Trưởng khoa Điều trị ban ngày

TS.BS Phạm Thúy Hường

TS.BS Phạm Thúy Hường

Trưởng khoa Điều trị ban ngày

PGS.TS  Đỗ Trung Quân

PGS.TS Đỗ Trung Quân

Trưởng khoa Điều trị ban ngày