ThS.BS Phạm Mạnh Hùng

Khoa Khám bệnh

hoạt động chuyên ngành

Trình độ: Thạc sĩ

Vị trí quản lý: Khoa Khám bệnh

Số năm kinh nghiệm: