ThS.BS Phạm Thị Lan

Trưởng phòng Đào tạo NCKH và HTQT

hoạt động chuyên ngành

Trình độ: Thạc sĩ

Vị trí quản lý: Trưởng phòng Đào tạo NCKH và HTQT

Số năm kinh nghiệm:

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA Y TẾ

TS.BS Phan Hoàng Hiệp

TS.BS Phan Hoàng Hiệp

Trưởng phòng Đào tạo NCKH và HTQT

PGS.TS.BS Phan Hướng Dương

PGS.TS.BS Phan Hướng Dương

Trưởng phòng Đào tạo NCKH và HTQT

TS.BS Phạm Thúy Hường

TS.BS Phạm Thúy Hường

Trưởng phòng Đào tạo NCKH và HTQT

PGS.TS  Đỗ Trung Quân

PGS.TS Đỗ Trung Quân

Trưởng phòng Đào tạo NCKH và HTQT