ThS.BS Tạ Thùy Linh

Phụ trách khoa Dinh dưỡng LS & TC

hoạt động chuyên ngành

Trình độ: Thạc sĩ

Vị trí quản lý: Phụ trách khoa Dinh dưỡng LS & TC

Số năm kinh nghiệm:

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA Y TẾ

TS.BS Phan Hoàng Hiệp

TS.BS Phan Hoàng Hiệp

Phụ trách khoa Dinh dưỡng LS & TC

PGS.TS.BS Phan Hướng Dương

PGS.TS.BS Phan Hướng Dương

Phụ trách khoa Dinh dưỡng LS & TC

TS.BS Phạm Thúy Hường

TS.BS Phạm Thúy Hường

Phụ trách khoa Dinh dưỡng LS & TC

PGS.TS  Đỗ Trung Quân

PGS.TS Đỗ Trung Quân

Phụ trách khoa Dinh dưỡng LS & TC