ThS.BS Tô Thị Vân Giang

Khoa Y học cổ truyền

hoạt động chuyên ngành

Trình độ: Thạc sĩ

Vị trí quản lý: Khoa Y học cổ truyền

Số năm kinh nghiệm: