ThS.BS Tôn Thất Kha

Trưởng khoa Điều trị tích cực

hoạt động chuyên ngành

Trình độ: Thạc sĩ

Vị trí quản lý: Trưởng khoa Điều trị tích cực

Số năm kinh nghiệm:

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA Y TẾ

TS.BS Phan Hoàng Hiệp

TS.BS Phan Hoàng Hiệp

Trưởng khoa Điều trị tích cực

PGS.TS.BS Phan Hướng Dương

PGS.TS.BS Phan Hướng Dương

Trưởng khoa Điều trị tích cực

TS.BS Phạm Thúy Hường

TS.BS Phạm Thúy Hường

Trưởng khoa Điều trị tích cực

PGS.TS  Đỗ Trung Quân

PGS.TS Đỗ Trung Quân

Trưởng khoa Điều trị tích cực