TS.BS Trần Thị Đoàn

Trưởng khoa Điều trị rối loạn chuyển hóa và Tim mạch

hoạt động chuyên ngành

Trình độ: Tiến sỹ

Vị trí quản lý: Trưởng khoa Điều trị rối loạn chuyển hóa và Tim mạch

Số năm kinh nghiệm:

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA Y TẾ

AHLĐ.TTND.PGS.TS Trần Ngọc Lương

AHLĐ.TTND.PGS.TS Trần Ngọc Lương

Trưởng khoa Điều trị rối loạn chuyển hóa và Tim mạch

TS.BS Phan Hoàng Hiệp

TS.BS Phan Hoàng Hiệp

Trưởng khoa Điều trị rối loạn chuyển hóa và Tim mạch

PGS.TS.BS Phan Hướng Dương

PGS.TS.BS Phan Hướng Dương

Trưởng khoa Điều trị rối loạn chuyển hóa và Tim mạch

TS.BS Phạm Thúy Hường

TS.BS Phạm Thúy Hường

Trưởng khoa Điều trị rối loạn chuyển hóa và Tim mạch

PGS.TS  Đỗ Trung Quân

PGS.TS Đỗ Trung Quân

Trưởng khoa Điều trị rối loạn chuyển hóa và Tim mạch