ThS.BS Trần Tuấn Anh

Phó Trưởng khoa Thận - Tiết niệu

hoạt động chuyên ngành

Trình độ: Thạc sỹ

Vị trí quản lý: Phó Trưởng khoa Thận - Tiết niệu

Số năm kinh nghiệm:

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA Y TẾ

TS.BS Phan Hoàng Hiệp

TS.BS Phan Hoàng Hiệp

Phó Trưởng khoa Thận - Tiết niệu

PGS.TS.BS Phan Hướng Dương

PGS.TS.BS Phan Hướng Dương

Phó Trưởng khoa Thận - Tiết niệu

TS.BS Phạm Thúy Hường

TS.BS Phạm Thúy Hường

Phó Trưởng khoa Thận - Tiết niệu

PGS.TS  Đỗ Trung Quân

PGS.TS Đỗ Trung Quân

Phó Trưởng khoa Thận - Tiết niệu