ThS.BS Trần Văn Đồng

Trưởng khoa Cấp cứu

hoạt động chuyên ngành

Trình độ: Thạc sĩ

Vị trí quản lý: Trưởng khoa Cấp cứu

Số năm kinh nghiệm: