ThS.BS Trần Văn Lưu

Khoa Nội Tiết sinh sản

hoạt động chuyên ngành

Trình độ: Thạc sĩ

Vị trí quản lý: Khoa Nội Tiết sinh sản

Số năm kinh nghiệm: