ThS.BS Vũ Hiền Trinh

Trưởng khoa Nội tiết sinh sản

hoạt động chuyên ngành

Trình độ: Thạc sĩ

Vị trí quản lý: Trưởng khoa Nội tiết sinh sản

Số năm kinh nghiệm:

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA Y TẾ

TS.BS Phan Hoàng Hiệp

TS.BS Phan Hoàng Hiệp

Trưởng khoa Nội tiết sinh sản

PGS.TS.BS Phan Hướng Dương

PGS.TS.BS Phan Hướng Dương

Trưởng khoa Nội tiết sinh sản

TS.BS Phạm Thúy Hường

TS.BS Phạm Thúy Hường

Trưởng khoa Nội tiết sinh sản

PGS.TS  Đỗ Trung Quân

PGS.TS Đỗ Trung Quân

Trưởng khoa Nội tiết sinh sản