ThS.BS Vũ Hoài Thu

Khoa Nội tiết sinh sản

hoạt động chuyên ngành

Trình độ: Thạc sĩ

Vị trí quản lý: Khoa Nội tiết sinh sản

Số năm kinh nghiệm: